Bijlagen

Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

In deze bijlage zijn de voorgenomen investeringen per programma opgenomen. Het zijn de investeringen die nog niet zijn gestart.

Investeringsplan Kadernota 2022-2025

(alle bedragen x€1.000)

Programma / product / omschrijving

2022

2023

2024

2025

Programma 3 - Dienstverlening

ICT Publiek

Afspraak systeem/ Klantbegeleidingsysteem

29

Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules

43

Totaal programma 3

29

43

Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

Onderwijshuisvesting basisscholen

ABBS De Vuurvogel- Renovatie - Uitvoering (incl. BENG)

1.325

Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten De Meent

30

De Vuurvogel tijdelijke huisvesting 4 lokalen

705

Totaal onderwijshuisvesting basisscholen

2.061

Speelvoorzieningen

Grond speelveld Maarsbergen-Oost

110

Totaal programma 7

110

2.061

Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur

Buitensport

Kantplanken kunstgrasvelden voetbal

50

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2022

261

Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2022

-61

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023

217

Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2023

-56

Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024

302

Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024

302

Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2025

302

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025

212

Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025

-29

Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025

212

Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025

-15

Revitalisatie (levensverlengend GO) 2022

53

Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024

61

Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2022

44

Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2023

39

Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2024

82

Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2025

80

Totaal programma 9

347

200

747

762

Programma 10 - Verkeer en vervoer

Verkeer

Subsidie Integrale reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn Uitvoering

-250

Totaal programma 10

-250

Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte

Wegen

Verkeerskundige herinrichtingen 2022

65

Vervanging Greenpoint (bomen, wegen, verhardingen, riolen etc)

86

Verkeerskundige herinrichtingen 2023

65

Verkeerskundige herinrichtingen 2024

65

Renovatie asfaltwegen 2025

300

Verkeerskundige herinrichtingen 2025

65

Renovatie elementverharding 2025

200

Renovatie wegen UH 2022

200

Renovatie Tuindorpweg

100

Renovatie wegen Driebergen

1.307

Renovatie wegen UH 2023

200

Renovatie wegen Driebergen

268

Renovatie wegen Leersum

904

Renovatie wegen UH 2024

200

Renovatie wegen Maarn, Maarsbergen, Overberg

1.172

Extra investeringen wegen 2025

872

Civiele Kunstwerken 2022

117

Civiele Kunstwerken 2023

117

Civiele Kunstwerken 2024

117

Civiele Kunstwerken 2025

117

Verkeersregelinstallaties 2022

83

Verkeersregelinstallaties 2023

83

Verkeersregelinstallaties 2024

83

Verkeersregelinstallaties 2025

83

Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 1-nazorg

100

Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 2 Driebergen-uitvoering

206

206

Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst deel 2 e.o.-nazorg

100

Renovatie weg Burg. H. van den Boschstraat (nazorg)

50

Renovatie weg Dorpsstraat (nazorg)

100

Renovatie wegen UH 2023

400

Renovatie wegen UH 2024

400

Renovatie wegen UH 2025

400

Totaal wegen

2.328

2.329

2.137

2.037

Riolering

Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering)

742

742

Vervanging Kikker riool- en wegbeheer

13

Renovatie riolering Amerongen

254

Renovatie riolering Driebergen

379

Verleggen riolering Ondertunneling Maarsbergen

562

Renovatie riolering Driebergen

1.038

Renovatie riolering Driebergen

299

Renovatie riolering Maarn

217

Renovatie riolering Leersum

1.169

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022

191

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023

191

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024

191

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2025

191

Afvoer hemelwater 2022

198

Afvoer hemelwater 2023

198

Afvoer hemelwater 2024

198

Afvoer hemelwater 2025

198

Renovatie riolering (GUH) 2024

1.694

Renovatie riolering (GUH) 2025

1.694

Vervanging ROM 500 aanhanger

28

Totaal riolering

2.326

2.210

3.768

2.083

Openbaar groen

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2022

508

Herbeplanten renovatie projecten 2022

50

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2023

508

Herbeplanten renovatie projecten 2023

50

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2024

508

Herbeplanten renovatie projecten 2024

50

Verduurzamen openbaar groen en bomen 2025

508

Herbeplanten renovatie projecten 2025

50

Vervanging Schaftwagen 61-WJ-RR Nomadis schaftketen (2 stuks)

40

Totaal Openbaar groen

558

558

598

558

Reiniging/afval

Vervanging containers milieustraat (6 stuks)

47

Vervanging slede (2 stuks)

11

Vevanging containers milieustraat (6 stuks)

50

Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds

305

Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn

56

Totaal reiniging/afval

352

67

50

Gladheidsbestrijding

Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-1

32

Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 VCLN 350

29

Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-2

32

Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK 270 en SNK180

29

Vervanging Sneeuwploegen Nido SNK 180 (2 stuks)

Vervanging zoutmenger en autologic/winterlogic

40

Vervanging autologic/winterlogic

Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1

30

Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2

31

Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN

32

Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN

32

Totaal gladheidsbestrijding

161

93

32

Totaal programma 11

5.373

5.542

6.602

4.728

Programma 14 - Overhead

Buitenruimte

Vervanging Fuso Canter

60

Vervanging VW Crafter afval

53

Vervanging VW Crafter strooi 2

56

Vervanging Isuzu

45

Vervanging Piaggio

28

Vervanging VW crafter

53

Vervanging Iveco Daily 1

89

Vervanging Iveco Daily 2

89

Vervanging Opel Combo 1

30

Vervanging Opel Combo 2

30

Vervanging Iveco Daily 3

89

Totaal Buitenruimte

182

230

209

Service en secretariaat

Vervanging smartphones 2024

85

Totaal Service en secretariaat

85

Gemeentekantoor

Vervanging AV middelen vergaderruimten 2025

70

Vervanging keukenapparatuur

60

Vervanging meubilair trefpunt

75

Totaal Gemeentekantoor

135

70

ICT vervangingsinvesteringen

Vervanging I-Controler en Samen@Work

44

ICT investeringen nieuw

Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur deel 2 2022

11

Totaal ICT

11

44

Totaal programma 14

11

361

315

279

TOTAAL INVESTERINGEN

5.620

6.146

7.664

7.830

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:47:12 met de export van 05/25/2021 15:40:19