Financiën

Financieel meerjarenperspectief 2022-2025

Vertrekpunt Financieel meerjarenperspectief 2022-2025

Na het vaststellen van de primitieve begroting 2021 in november 2020, zijn er ontwikkelingen geweest met invloed op het financieel perspectief. Dit zijn de door de raad vastgestelde besluiten, het effect van de decembercirculaire van het gemeentefonds inclusief het 3e coronasteunpakket en de mutaties die zijn opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2021.

Tabel 2 geeft een overzicht van deze ontwikkelingen.

De specificatie van de effecten van de raadsbesluiten (regel 2) is opgenomen in tabel 3. Voor een specificatie van de effecten van de 1e bestuursrapportage 2021 verwijzen we naar dat document.

Tabel 2 Opbouw financieel meerjarenperspectief

(Bedragen x € 1.000; + = voordeel / - = nadeel)

2022

2023

2024

2025

I

Van begroting naar vertrek kadernota

1

Saldo begroting 2021-2024

360

V

150

V

283

V

935

V

2

Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2021

Tabel 3

-44

N

-54

N

32

V

10

V

3

Begrotingsresultaat tot april (1+2)

317

V

96

V

315

V

945

V

4

Effect 1e berap 2021 - incl. decembercirc. 2020

136

V

-135

N

-41

N

-40

N

5

Saldo vertrek kadernota 2022 (3+4)

452

V

-39

N

274

V

904

V

II

Ontwikkelingen

6

Jaarlijkse actualisaties

Tabel 4

-1.298

N

-1.346

N

-1.335

N

-1.057

N

7

Overige ontwikkelingen

Tabel 6

-2.521

N

-3.410

N

-4.176

N

-4.223

N

8

Subtotaal ontwikkelingen (6+7)

-3.818

N

-4.755

N

-5.511

N

-5.281

N

9

Financieel meerjarenperspectief begroting 2022 (5+8)

-3.366

N

-4.794

N

-5.236

N

-4.376

N

Tabel 3 Specificatie Raadsbesluiten

(Bedragen x € 1.000; + = voordeel / - = nadeel)

Specificatie Raadsbesluiten ná vaststellen begroting 2021

2022

2023

2024

2025

1

Effect 2e bestuursrapportage 2020

2

V

-117

N

-85

N

-107

N

2

Effect Goed verbonden

-46

N

68

V

122

V

122

V

3

Herinrichting Buntplein

0

-5

N

-5

N

-5

N

4

Effect raadsbesluiten na vaststellen begroting 2021

-44

N

-54

N

32

V

10

V

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 15:47:12 met de export van 05/25/2021 15:40:19